Рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ΙV від 16.07.1999р.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом МФУ від 30.11.99р. №291.

3. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2002. – 266с.

4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність / Підручник. – К: Алерта, 2006. – 1080с.

5. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447с.

6. Тижневик «Все про бухгалтерський облік».