Самостійна робота №2

Тема: Господарські процеси підприємства

Мета: Вивчити загальну характеристику господарських процесів підприємства та їх взаємозв’язок.