Самостійна робота №16

Тема: Склад бухгалтерської звітності та її зміст

Мета: Вивчити склад бухгалтерської фінансової звітності та її зміст