Самостійна робота №5

Тема: Хронологічні та систематичні записи

Мета: Вивчити поняття про хронологічний та систематичний облік та відповідні види записів