Самостійна робота №10

Тема: Результативні та позабалансові рахунки.

Мета: Вивчити сутність та призначення фінансово-результативних та позабалансових рахунків.