Самостійна робота №3

Тема: Метод бухгалтерського обліку, його основні елементи та їх характеристика

Мета: Вивчити елементи методу БО та їх застосування