Самостійна робота №7

Тема: Оборотні відомості по рахункам аналітичного обліку, їх форми та порядок складання.

Мета: Вивчити побудову та призначення о боротних відомостей по рахункам аналітичного обліку.