Практична робота №1

Тема: Заповнення балансу на підставі господарських операцій

Мета: навчитися розподіляти господарські засоби за складом та розміщенням (активи) та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням (пасиви), а також заповнювати баланс на підставі залишків по рахунках на певну дату