Самостійна робота №9

Тема: Інвентаризація як засіб забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку.

Мета: Вивчити завдання інвентаризації, порядок її проведення та види.