Практична робота №2

Тема: Складання оборотної відомості по синтетичним рахункам

Мета: навчитися відкривати синтетичні рахунки, відображати на них господарські операції, розраховувати обороти і кінцеве сальдо та складати оборотну відомість по синтетичним рахункам