Самостійна робота №14

Тема: Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Мета: Вивчити принципи оцінки господарських засобів і ознайомитися з поняттям калькуляції.