Самостійна робота №12

Тема: Спрощена форма бухгалтерського обліку

Мета: Вивчити форму бухгалтерського обліку, яка використовується малими підприємствами.