Самостійна робота №11

Тема: Класифікація рахунків за економічним змістом

Мета: Вивчити класифікую рахунків за їх поділом на рахунки обліку господарських засобів, джерел їх утворення і господарських процесів.