Семінарське заняття №1

Тема #1 «Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації»

Тема #2 «Предмет і метод бухгалтерського обліку»

Тема #3 «Бухгалтерський баланс»