Самостійна робота №4

Тема: Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Мета: Ознайомитись із вимогами до складання і подання фінансової звітності