Самостійна робота №15

Тема: Основні показники господарської діяльності

Мета: Вивчити кількісні та якісні показники господарської діяльності