Головна

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік забезпечує суцільну і безперервну реєстрацію всіх господарських операцій конкретного підприємства у грошовому вимірнику на підставі документів. Цим він суттєво відрізняється від оперативного і статистичного обліку, які застосовують метод вибіркового спостереження і контролю..

>

Про сайт

Дипломний проект

Розробка та створення інтелектуальної системи дистанційного навчання у вигляді

Web-сторінки «Бухгалтерський облік»

Виконав студент групи К-1-14

Божко Володимир Костянтинович

Керівник Герасимюк Віктор Іванович

Image